Welkom

Deze site wil een ingang zijn voor allen die in aanraking komen met verlies en rouw op het werk, zowel bij veranderingen vanuit het werk zelf, zoals reorganisatie, fusie, ontslag en arbeidsmobiliteit als overlijden, (chronische) ziekte en beperking.

Wie zijn wij

Even voorstellen: Jakob van Wielink en Leo Wilhelm. Wij beheren deze site en hopen hiermee een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken met het thema van verlies en rouw op het werk.

ijs voor iedereen - postkantoor voor levensverhalen

ijs voor iedereen is een postkantoor voor met-de-hand-geschreven brieven naar overleden mensen waar je van blijft houden.

Liefde overlijdt nooit.

Groei kan niet zonder pijn

'Leiders zien helaas maar al te vaak over het hoofd dat rouw een wezenlijk bestanddeel van ons leven en daarmee van organisaties is. Het kan al zoiets simpels zijn als het verlies van een kantoor of parkeerplaats. Maar ook het einde van een succesvolle samenwerking.'

Schaamte en rouw bij verlies van werk

Het is niet overdreven om te spreken van een rouwproces dat iemand door moet maken als hij werkloos geworden is. Twee filmpjes: een over rouw en een over schaamte.

Protocol voor rouw op het werk

Rouw en verlies zorgen vaak voor ongemakkelijke momenten op de werkvloer. Een protocol kan dan verlichting bieden. Een aanzet voor een rouwprotocol in acht stappen.

Zeg liever niet: neem alle tijd die je nodig hebt

Rouwende collega's maken ons een beetje ongemakkelijk. Moeten we een praatje maken? Met rust laten? En wat moet de baas doen? „Wees niet bang óók zakelijk te zijn."

Rouwen om je baan

Weinig mensen nemen voldoende tijd om het verlies van hun baan te verwerken. Toch is dat wel belangrijk. ‘Onverwerkte gevoelens staan een succesvolle sollicitatie vaak in de weg.'

Alarm om schrikbewind bij Europees patentbureau na 5e su´cide

Verziekte arbeidsomstandigheden hebben volgens vakbond mogelijk bijgedragen aan de vijfde suïcide in drie jaar tijd bij het patentbureau.

Goede arbeidsverhoudingen en gezonde omgang met rouw

Verlies en rouw na een sterfgeval zijn onontkoombaar. Hoe ondersteunt u uw werknemers na een overlijden en hoe spreekt u hun veerkracht weer aan?

Mobiliteit; tips rouwverwerking rondom baanverlies

Hoe je het ook wendt of keert, het verliezen van je baan is een ingrijpende gebeurtenis. Baanverlies is ‘gewoon' een rouwproces.

Zeg me vooral niet dat het wel weer goed zal komen

Wat zeg je tegen iemand in rouw? Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg leerde het afgelopen maand na de onverwachte dood van haar man.

Als een collega overlijdt

‘Een collega verliezen is ingrijpend. Of je nu intensief met iemand hebt samengewerkt of slechts een paar maanden af en toe met iemand te maken hebt gehad. Vier (ervarings)deskundigen over rouw op de werkvloer.'

Going back to work while grieving

"The real key for organizations is to have their managers just be more human."

De invloed van leiderschap op emoties en veranderbereidheid

Rouw op de werkvloer staat in de belangstelling. Het besef groeit dat ontslag en ingrijpende reorganisaties ervaringen van verlies met zich meebrengen.

'Een beetje sterven'

Afscheid nemen is een beetje sterven, omdat ik mijn collega's achterlaat.

Afscheid nemen, hoe doe je dat?

'Julien krijgt te horen dat in de matrixstructuur van de onderneming een kolom werd weggehaald en dat zijn functie niet meer bestaat'

Werkgevers te streng voor nabestaanden MH17?

Werkgevers gaan niet altijd soepel om met verlof en verzuim van nabestaanden van MH17.

Zelfmoord bij falend management: de lessen van Arthur Gotlieb

Precies een jaar geleden pleegde Arthur Gotlieb zelfmoord vanwege situaties op zijn werk. Wat kunnen we leren van zijn verhaal?

Secure Base Leadership

Interview met professor George Kohlrieser van IMD over Secure Base Leadership.

Zuid Afrikaans onderzoek naar effect op werk van verlies partner

"Die impak van die afsterwe van ‘n huweliksmaat op die werksprestasie van die agtergeblewe eggenoot as werknemer"

Vliegramp Oekraine: nabestaanden helpen op de werkvloer

Site met informatie voor nabestaanden over de vliegramp in Oekraine. Met informatie voor collega's om ook op de werkvloer nabestaanden te helpen.

Executives Must Face Their Own Mortality

"When we repress our fear of death and refuse to confront it, many of us develop a death anxiety that can all too easily manifest itself in one or more of several highly dysfunctional behaviors."

Het verduren van het gebrek aan maakbaarheid

Over het verlangen naar een heelheid die schuilt in de betekenis die we aan ons leven willen en kunnen toekennen; een betekenis die zich echter niet laat afdwingen.

Eerbetoon aan Nelson Mandela

‘Ken je vijand en leer zijn favoriete sport kennen'. Over de duurzame impact van inclusief leiderschap in tijden van transitie.' Over leiderschap in tijden van transitie.

Veerkrachtig leiderschap

'Zelfs de best georganiseerde veranderingen veroorzaken op persoonlijk niveau een gevoel van verlies dat kan leiden tot weerstand van medewerkers om zich opnieuw te hechten en nieuwe banden aan te gaan met mensen, doelen en werk.'

De Transitiecirkel

Hoewel we gewend zijn om ons leven lineair in de tijd te plaatsen, op een doorgaande lijn van wieg naar graf, laat de werkelijkheid om ons heen zien dat gebeurtenissen veel meer een cyclisch karakter hebben.

Het Transitiemodel, een drieluik

Transitiefasen zijn te herkennen bij ingrijpende veranderingen op het werk. Inzicht hierin en de psychologische aspecten bij ingrijpende veranderingen, kan helpen om veranderingen succesvoller te laten verlopen.

Mourning is as essential for organisations as it is for people

Mourning is as essential for organisations as it is for people: Jakob van Wielink at TEDxLeiden.

Rouw is liefde die zijn adres is kwijtgeraakt

'Rouw en liefde, twee kanten van dezelfde medaille [..] Wie niet wil rouwen, moet het hechten achterwege laten. [...] Rouw dient zich ook aan bij [...] verlies van werk'

Narrativiteit bij verlies

Onvermogend lijkt de taal, vooral op momenten dat ze gezocht wordt. Die momenten zijn talrijker dan voor velen van ons aangenaam is.

Is de tafel al bedankt?

In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor het begrip rouwen en het rouwproces bij veranderingen. Vanuit de theorie en haar eigen werkpraktijk belicht Esther Cohen het loslaten en rouwen om weer opnieuw te hechten.

Korrelatie: 'Werkloze 55-plusser vaak depressief'

De werkloze 55-plussers voelen zich afgeschreven en worden door de vele afwijzingen neerslachtig, zo waarschuwt de hulplijn Korrelatie.

'Rouw is de prijs die we betalen voor hechting'

'Zou je omgaan met verlies kunnen opvatten als leerproces?' 'Misschien. Die vraag is niet zomaar te beantwoorden'.

Tonio Tygo en Abbi - interview Mirjam Rotenstreich

In gesprek met Mirjam Rotenstreich, auteur, moeder van Tonio en echtgenote van A.F.Th. van der Heijden over ‘verzoening met het onverzoenbare'.

Aan de slag met verlies - recensie

'een [...] belangrijk en nuttig boek over hoe mensen omgaan met verlies. Dat verlies kan worden veroorzaakt door [...] het verdwijnen van werk'

Aanbiedingsbrief beleidsdoorlichting ANW

'Professionals vinden dat werk de nabestaande ook kan helpen bij het hervinden van zijn plaats in de maatschappij. Werken is niet strijdig met het verwerken van het verlies van de partner.'

Omgaan met emotie en verlies bij ontslag of boventalligheid

Met lege handen?

Zelfs de meest geharde leidinggevende ligt er ’s nachts wakker van: gesprekken over boventalligheid en verlies.

Interne en externe zingeving bij verlies

"Het hervinden van zin en het opnieuw toekennen van betekenis lijkt de meest uitdagende opdracht bij het leren omgaan met dat verlies."

Recensie 'Aan de slag met verlies'

'Een bijzondere aanwinst voor werkend Nederland, een must voor op het nachtkastje van leidinggevenden,' volgens Prof. Herman Wijffels, hoogleraar van Universiteit Utrecht.

Recensie 4e druk 'Over de rooie'

"mensen kunnen diep ongelukkig worden van hun werk, als zij te maken krijgen met verandering of verlies (van werk) of als er op het werk onvoldoende ruimte is om ingrijpende gebeurtenissen een plek te geven"

En toen werd het stil

Als toegewijde NS'ers overlijden blijven hun collega's en leidinggevenden onthutst achter. Hoe gaan zij om met een rouwende afdeling?

de Wending: verlies en rouw op het werk

Afscheid nemen doe je niet enkel
van die ene vertrouwde taak,
maar van een hele wereld.
Met honderden gezichten.
En evenveel verhalen
die dwars doorheen het jouwe liepen.

'Geboekstaafd' - management boek top 3

Managementboek Magazine vroeg, voor de rubriek ‘Geboekstaafd', Jakob van Wielink naar zijn top drie van managementboeken.

Coachen op de grens van therapie

Over het dilemma van professionele afstand en menselijke nabijheid.

De cirkel sluiten

“Zingeving en betekenisgeving lijken grote woorden, die we vooral reserveren voor het nadenken over ons leven wanneer er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden. Verliezen zijn dergelijke ingrijpende gebeurtenissen;”

LinkedIn groep

Op LinkedIn is de groep "Verlies en rouw op het werk" actief, als netwerk van betrokkenen bij dit onderwerp. Op deze manier is het eenvoudig kennis en ervaring uit te wisselen en te delen